среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Budowa plotki z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Plot z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy planowane sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий